ARAŞTIRMA HAKKINDAOSB Yıldızları Araştırması, ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları motive etmek ve onlara yeni olanaklar tanımak amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir yarışmadır.

OSBÜK, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların ihracat, yurt içi ticaret, istihdam, yatırım gibi alanlarda performansları açısından ilk 100 firmasını kapsamlı bir araştırmayla kamuoyuna 2021 ve 2022 yıllarında açıklamaya başlamıştır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB’ler ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan doğru kaynaklara ve verilere dayalı tek resmi çalışma olan bu araştırma, OSB’lerdeki firmaların performansını tüm Türkiye’ye ve dünyaya anlatacak etkin bir referans kaynağı oluşturmaktadır.

OSB Yıldızları Araştırması listesinde yer almak için başvuru yapan firmalar, ilgili dönemde belirlenen kategorilere göre sıralanacaktır. Dereceye giren firmalar düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

“OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması” verilerinin; ekonomi, dış ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge, lojistik, dijitalleşme gibi alanlardaki araştırmacılara, ekonomi ve iş dünyasına yön veren kurum ve kişilere, uluslararası yatırımcılara, ulusal sanayi stratejisi oluşturanlara ve ülkemizle dış ticaret yapan firmalara referans kaynak oluşturmasını diliyoruz.


İletişim ve Sorularınız için Tel: (312) 419 18 00 / 130, 131, 133 | e-posta: osbyildizlari@osbuk.org.tr